Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll


Protokoll för årsmöte för Laholmsortens Lantliga Ryttarförening tisdagen den 28 februari 2017 i klubbhuset, Ahla Nedre.
Närvarande: 47 medlemmar.

 

§1

Föreningens ordförande Maud Delling hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Till mötesordförande för årsmötesförhandlingarna valdes Maria Wilhelmsson och till sekreterare för mötet valdes Ann-Christin Magnusson.

§3

Fia Pobog och Carina Hammargren valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll, samt att fungera som rösträknare vid behov.

§4

Föredragningslistan godkändes med tillägg av tre informationspunkter under övriga frågor.

§5

Kallelse till årsmötet godkändes då den publicerats 14 & 15 januari på webb & facebook samt i form av klubbtidning nådde medlemmarna 25 januari 2017.

§6

Verksamhetsberättelsen = klubbtidning nr79, 25/2 2017, godkändes.

§7

Räkenskapssammandraget presenterades av Johan Gunnarsson som kunde förklara de olika siffrorna. Inkomsterna från uthyrning av boxar samt serveringsverksamheten har ökat, medan tävlingsinkomsterna minskat något. Att föreningen numera äger anlägg-ningen påverkar också resultatet.

Maria W läste upp revisorernas uttalande.

§8

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§9

Val av styrelseledamöter på 2 år (2017–2018): Omval av Heléne Aronsson-Lindquist, Lise-Lott Tuvesson och Per Josse samt nyval av Pia Kyttä.

§10

Val av tre ersättare för 1 år (2017): Omval av Johan Gunnarsson och Natalie Peterson samt nyval av Emelie Eriksson.

§11

Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter: Omval av Mats Larsson och Eva Nilsson, ordinarie samt omval av suppleanterna Marita Lundgren och Thomas Andersson.

§12

Val av ombud till Hallands ridsportförbund (HRF):

Till tävlingssektionen omvaldes Fia Hanssen, ordinarie och Mattias Andersson, suppleant.

Till ungdomssektionen omvaldes Mattias Andersson, ersättare vakant.

På grund av omorganisation av HRF utgår representanter till utbildningssektionen.

§13

Antal ledamöter i valberedningen fastställdes till 4 och till ledamöter omvaldes Nilspetter Möller, Emma Olofsson, Jeanette Eriksson samt nyval av Lotte Göransson.

§14

Årsavgiften för 2018 fastställdes oförändrad till 250 kr för junior, 350 kr för senior och för familj 800 kr.

§15

Övriga frågor
Ann-Christin M påminde om att handla via Sponsorhuset, när man handlar via nätet, då det genererar intäkter till föreningen. Påmindes också om att spela på Svenska spel via ”Gräsroten”, gå in via båda loggorna på föreningens webb.
Maud informerade om klubbens mingelkväll 2/3 med alla sponsorer på GP Bil i Halmstad.

Jeanette E informerade om höstens/vinterns arbeten på anläggningen. Byte av underlag i ridhus och utebanor har blivit mycket lyckat och uppskattat. Inte minst uppskattat av alla deltagare som hoppat ”Öppen bana” och genererat goda inkomster. Redogjorde även för kommande planer för gräsbana för körningen samt övriga arbeten på anläggningen.

Mattias A meddelade att styrelsen föreslår att föreningens namn ändras/förkortas till ”Laholms ryttarförening” samt att föreningens stadgar revideras/moderniseras. Underlag presenteras inför nästa årsmöte.

 

§16

Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Efter mötet delades några av vandringspriserna ut och voltigens seniorlag hyllades för årets prestationer. Därefter sedvanlig fika och trivsam samvaro.

 

 

…………………………………………                       …………………………………………
Mötesordförande                                                           Mötessekreterare
Maria Wilhelmsson                                                        Ann-Christin Magnusson

 

…………………………………………                       …………………………………………
Justerare                                                                         Justerare
Carina Hammargren                                                       Fia Pobog

Uppdaterad: 2017-12-05 21:15
Skribent: Ann-Christin Magnusson
Epost: Adressen Gömd

GP Bil AB Halmstad

Laga Bioenergi AB

 

****************************************

Stöd Laholmsortens Lantliga RF
- handla genom Sponsorhuset.
Klicka här!"

 

 
 

 

 

 

 

 

Postadress:
Laholms Ryttarförening - Ridsport
Ahla Nedre 115
31293 Laholm

Besöksadress:
Ahla Nedre 115
31293 Laholm

Kontakt:
Tel: 073-0971116
E-post: This is a mailto link

Se all info