GDPR


Här hittar du dokument på hur vi hanterar personuppgifter. Klicka på länkarna så öppnar sig dokumenten.


Integritetspolicy

Inom idrottsrörelsen behandlas en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.


Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket förändrade kraven något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den på knappen nedan.


I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning har Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram en Uppförandekod för svensk idrott, mer info på knappen nedan.