Anläggningsskiss

En mer specifik anläggningsskiss presenteras på online.equipe.com närmare tävling.

Foto: Marie Gharavi photography.